Witaj!

Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystuję pliki cookies oraz przetwarzam dane osobowe, jesteś we właściwym miejscu.

Administratorem strony jestem ja – Marcin Szczygieł, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Szczygieł.info, ul. Brzegowa 35C, 35-083 Rzeszów, NIP: 8191437917, REGON: 370997660. Jeżeli będziesz chciał się ze mną skontaktować w związku z ochroną danych osobowych, napisz na adres privacy@szczygiel.info.

Informacje wstępne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez strony www w domenie szczygiel.info oraz w jej subdomenach. Polityka zgodna jest z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej określane skrótowo jako “RODO”).

Ochrona danych osobowych

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Strony www w domenie szczygiel.info oraz w jej subdomenach pozyskują informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • korzystając z danych dobrowolnie podanych przez użytkowników w formularzach,
 • automatycznie przez wykorzystanie plików cookies (patrz: Polityka cookies).

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu zgodnym z funkcją konkretnego formularza, np. prośba o kontakt, rejestracja w celu otrzymywania newslettera, itp.

Dane osobowe nie są przedmiotem sprzedaży ani udostępnienia podmiotom trzecim (nie dotyczy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych).

Zgodnie z RODO, posiadasz następujące uprawnienia, związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką zgodę wyraziłeś.

Przetwarzanie danych osobowych może być powierzone następującym podmiotom zewnętrznym:

Home.pl SA z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 8522103252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335

NETMARK Rafał Krzysztoń z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 5, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7342899102, REGON: 120152234

 • w celu realizacji usługi hostingowej serwisów w domenie szczygiel.info i jej subdomenach

Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, nr VAT: IE 6388047V

 • w celu realizacji usługi udostępniania konta poczty e-mail oraz przestrzeni dyskowej w celu przechowywania danych osobowych

Cele i czynności przetwarzania

Kontakt przez e-mail

Kontaktując się ze mną przy pomocy poczty e-mail, przekazujesz mi swój adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości. Jeżeli w polu DO (TO) lub w polu DO WIADOMOŚCI (DW, CC) umieścisz również inne adresy e-mail, będą one również przetwarzane jako integralna część wiadomości którą od Ciebie otrzymałem. Ponadto w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu z Tobą a podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1a RODO). Po zakończeniu kontaktu podstawą przetwarzania jest archiwizacja korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1f RODO). Treść korespondencji jest archiwizowana a data jej usunięcia nie jest określona.

Masz prawo uzyskać kopię historii korespondencji (jeżeli nie jest usunięta). Masz prawo zażądać jej usunięcia. Jednakże żądanie to może spotkać się z odmową, jeżeli jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na uzasadniony interes administratora (np. ochrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony).

Korzystanie z serwisów w domenie szczygiel.info i jej subdomenach

Korzystając z serwisów w domenie szczygiel.info i jej subdomenach, przekazujesz mi następujące dane osobowe:

 • dane podane w formularzach,
 • dane gromadzone automatycznie przez serwer wraz z każdą odsłoną strony serwisu (tzw. logi serwera), takie jak:
  • adres IP, z którego nawiązujesz połączenie,
  • używana przeglądarka i system operacyjny oraz ich wersje,
  • dokładna data i czas odsłony

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale podanie części z nich (danych obowiązkowych) jest niezbędne do realizacji usługi świadczonej przez konkretny serwis. Podanie innych danych (dane nieobowiązkowe) nie jest konieczne, jednak wówczas realizacja usługi świadczonej przez konkretny serwis może być niepełna, utrudniona lub mniej wygodna. Jako użytkownik możesz zdecydować, czy chcesz podać dane nieobowiązkowe.

W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępnej w konkretnym serwisie, w tym w celu dostępu do treści. Podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z przekazania tych danych świadomie i dobrowolnie oraz fakt, że podane dane są niezbędne do realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1a i b RODO).

W przypadku danych gromadzonych automatycznie przez serwer podstawą przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  (art. 6 ust. 1c RODO), w szczególności udostępnienia tych danych na żądanie organów bezpieczeństwa publicznego. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji.

Zawieranie transakcji handlowych

Podpisując umowę, przyjmując dokument sprzedaży lub przesyłając do mnie dokument sprzedaży, przekazujesz mi dane osobowe zawarte w tych dokumentach, w szczególności:

 • imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej do sporządzenia, przyjęcia lub podpisania dokumentu,
 • kontaktowy adres e-mail, telefon tych osób

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy lub transakcji handlowej. W przypadku dokumentów zakupu/sprzedaży, podstawą przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  (art. 6 ust. 1c RODO), w szczególności w postaci dopełnienia obowiązku księgowania i udostępniania tych dokumentów na żądanie organów skarbowych. W przypadku wszystkich dokumentów podstawą przetwarzania jest również uzasadniony interes administratora, np. ochrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony (art. 6 ust. 1f RODO) .

Polityka cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwis internetowy zapisuje na Twoim urządzeniu. Przy kolejnych odsłonach serwisu, przeglądarka, z której korzystasz, wysyła te pliki z powrotem do serwisu.

Stosowane są w celu:

 • przygotowania statystyk pomagających w poznaniu preferencji i zachowań użytkowników. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów,
 • umożliwienia logowania do serwisu,
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu,
 • rozpoznawania urządzenia użytkownika i odpowiedniego dostosowania wyglądu do jego indywidualnych potrzeb.

Ustawienia plików cookies możesz zmienić z poziomu swojej przeglądarki. Podobnie możesz usunąć w ogóle pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Artykuły na tej stronie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych stron zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną stronę.

Strony te mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej stronie.